Nieutrwalony częstoskurcz komorowy u chorego z dysfunkcją skurczową lewej komory – „szara strefa”

Maciej Sterliński (Warszawa)

Materiał zarejestrowany podczas XXIV Międzynarodowej Konferencji Kardiologicznej „Postępy w rozpoznawaniu i leczeniu chorób serca, płuc i naczyń”, 7-9 czerwca 2017 r. Zabrze

Nieutrwalony częstoskurcz komorowy u chorego z dysfunkcją skurczową lewej komory – „szara strefa”
SCCS Zabrze
SCCS Zabrze
SCCS Zabrze

Patronat

SUM
SCCS Zabrze
SCCS Zabrze
SCCS Zabrze