Program

Legenda:

XIX Warsztaty Kardiologii Interwencyjnej
II Warsztaty Echokardiografii
- sesja z transmisją LIVE
- sesja interaktywna z głosowaniem
- sesja z przypadkami klinicznymi
- sesja poświęcona wytycznym

WTOREK (5 czerwca)
Warsztaty Kardiologii Interwencyjnej
Pod patronatem Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK
ABC ROTABLACJI
Sesja 1

1. Zwapnienia tętnic wieńcowych – predykcja niepowodzenia przezskórnej interwencji wieńcowej
2. Zapytam eksperta: kiedy wykonać rotablację? – wskazania, przeciwwskazania
3. Mój pierwszy zabieg rotablacji – krok po kroku - od nakłucia do pierwszych dźwięków wiertła

LIVE CASE
Sesja 2

1. „Direct rotablation” czy po próbie angioplastyki? – prezentacja przypadków
2. Rotablacja we wskazaniach “off-label“
3. Doświadczenia polskie:
• Białystok
• Wrocław
• Zabrze
Sesja 3

1. Powikłania rotablacji – jak uniknąć, jak leczyć?
2. Największe wyzwania – prezentacja ciekawych przypadków
• pień lewej tętnicy wieńcowej
• bifurkacja
• przewlekła okluzja tętnicy wieńcowej
3. Nowe technologie w leczeniu mocno uwapnionych tętnic wieńcowych

LIVE CASE

ŚRODA (6 czerwca)
Warsztaty Kardiologii Interwencyjnej
Pod patronatem Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK
CZYNNOŚCIOWA REWASKULARYZACJA TĘTNIC WIEŃCOWYCH – FFR I IVUS W ZŁOŻONYCH ZABIEGACH ANGIOPLASTYKI
Angioplastyka pnia lewej tętnicy wieńcowej pod kontrolą IVUS/OCTCzynnościowa rewaskularyzacja w wielonaczyniowej chorobie wieńcowejPułapki badań czynnościowych – przypadki kliniczneNowe technologie, nowe rozwiązania
1. Czy IVUS i OCT w pracowni traktować tak samo?
2. IVUS/OCT – czy optymalizacja wyniku zabiegu PCI to już standard?
3. IVUS/OCT – diagnostyka i prowadzenie zabiegu w zakresie pnia lewej tętnicy więcowej
4. Miejsce badań obrazowych poza pniem lewej tętnicy wieńcowej

LIVE CASE
1. Rewaskularyzacja czynnościowa – standard w wielonaczyniowej PCI
2. FFR po PCI – czy możliwa optymalizacja wyniku zabiegu na tej podstawie?
3. FFR w pniu lewej tętnicy wieńcowej – jak prawidłowo wykonać i interpretować

LIVE CASE
Ocena cząstkowej rezerwy przepływu:
• w niewydolności serca
• w ostrym zespole wieńcowym
• a częstość akcji serca
• w wielopoziomowej miażdżycy
• IMR i CFR w ocenie mikrokrążenia

LIVE CASE
1. Czym obecnie dysponujemy – FFR/IVUS/OCT
2. Nowe możliwości oceny wewnątrzwieńcowej – nie tylko FFR/IVUS/OCT
3. FFR vs iFR – rywalizacja czy uzupełnienie?
Sesja Etyczna
HUMANIZACJA MEDYCYNY. SŁUCHAĆ, BY USŁYSZEĆ…
Aula im. prof. Zbigniewa Religi SCCS

CZWARTEK (7 czerwca)
XXV Międzynarodowa Konferencja Kardiologiczna
Pod patronatem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
XIX Warsztaty Kardiologii Interwencyjnej
Pod patronatem Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK
Interwencje wysokiego ryzyka
II Warsztaty Echokardiografii Transmisje ECHO–LIVE
Pod patronatem Sekcji Echokardiografii PTK
9:00–10:30
Zatorowość płucna wczoraj, dzisiaj i jutro – dokąd zmierzamy w roku 2018? Różne oblicza niewydolności sercaMigotanie przedsionków – problemy w codziennej praktyceKiedy spodziewać się interwencji wysokiego ryzykaUbytki przegrody międzyprzedsionkowej u dorosłych
  
1. Ostra zatorowość płucna – narastający problem – jak rozpoznać grupy ryzyka?
2. Leczenie ostrej zatorowości płucnej – stary problem w nowej odsłonie
3. Zakrzepowo-zatorowe nadciśnienie płucne – nie odkładajmy trudnych decyzji na później:
– punkt widzenia kardiologa
– punkt widzenia kardiochirurga
1. Niewydolność prawej komory
2. Zapalenie mięśnia sercowego
3. Upośledzona czynność wątroby, jak diagnozować jak leczyć?
4. Wyniszczenie sercowo-pochodne – zapobieganie, leczenie
1. Utrzymanie rytmu zatokowego:
– kiedy farmakoterapia?
– kiedy klasyczne leczenie zabiegowe?
– kiedy leczenie hybrydowe?
2. Profilaktyka przeciwzakrzepowa u chorego dużego ryzyka krwawienia:
– właściwy pacjent, właściwy lek, właściwa dawka
– przezskórna eliminacja uszka lewego przedsionka
1. Interwencje wysokiego ryzyka – o którym chorym i o jakich zabiegach mówimy?
2. Jak ograniczyć ryzyko zabiegu – przygotowanie pacjenta, farmakoterapia
3. Wspomaganie krążenia – jakie urządzenie, u kogo i kiedy?

LIVE CASE
1. Anatomia ubytków międzyprzedsionkowych u dorosłych
2. Kwalifikacja do zamknięcia ubytków przegrody międzyprzedsionkowej w oparciu o TEE
3. Podsumowanie sesji:
– Punkt widzenia kardiologa
– Punkt widzenia kardiochirurga

ECHO–LIVE CASE
ASD – TTE, TEE
11:00–12:30
Burza elektryczna – gdzie problemy, gdzie postęp? Sesja Plenarna
Jubileusz XXV-lecia Międzynarodowej Konferencji Kardiologicznej w Zabrzu
Niewydolność serca – co zaoferujemy chorym w najbliższej dekadzie?
XIII Międzynarodowa Studencka Konferencja KardiologicznaBifurkacje, pień lewej tętnicy wieńcowej – aktualny stan wiedzySchyłkowa niewydolność serca – scenariusze kliniczne
   
1. Prawidłowa diagnostyka i adekwatna farmakoterapia – algorytm postępowania
2. Interwencyjne leczenie arytmii – jak szybko i komu proponować?
- rewaskularyzacja
- ablacja
3. Krajobraz po burzy elektrycznej – jaki model opieki przyjąć?
1. Wykład honorowy – Rola pionierów we współczesnej nauce i medycynie – w 50 lat po pierwszej transplantacji serca
2. Zawał serca – czas to życie: klucz do redukcji częstości niewydolności serca
3. Przyszłość farmakoterapii
4. Miejsce medycyny regeneracyjnej – szansa czy mit?
1. Sesja kardiologii inwazyjnej i kardiochirurgii
2. Sesja kardiologii zachowawczej
1. Anatomia i morfologia zwężeń, definicje, klasyfikacje
2. Zastosowanie technik dodatkowych – QCA, FFR, IVUS, OCT
3.Odmienności w pniu lewej tętnicy wieńcowej
4. Nowe technologie w leczeniu bifurkacji

LIVE CASE
1. Kwalifikacja do LVAD – protokół oceny echokardiograficznej
2. Kwalifikacja do OHT – protokół oceny echokardiograficznej

ECHO–LIVE CASE
LVAD – TTE
OHT – TTE
12:45–13:30
SESJA SATELITARNASESJA SATELITARNASESJA SATELITARNASESJA SATELITARNASESJA SATELITARNA
13:45–15:15
Kardiologia sportowa – od teorii do praktyki
Gość specjalny
Kardioonkologia: leczenie chorego z chorobą nowotworową i... Nagły zgon sercowy - jak nie przeoczyć istotnego problemu arytmicznego?Bifurkacje, pień LTW – złożone techniki interwencjiZespół dwupłatkowej zastawki aortalnej
  
1. Sportowa przebudowa serca – zmiany strukturalne i funkcjonalne
2. Badania przesiewowe sportowców w zakresie układu krążenia – strategie postępowania
3. Nagła śmierć sercowa – czy istotny problem wśród sportowców?
4. Kardiologia sportowa – okiem sportowca
5. Kardiologiczne zagrożenia dla kibiców – gdy emocje sięgają zenitu
1. Ostrym zespołem wieńcowym
2. Niewydolnością serca
3. Implantowanym urządzeniem elektrycznym – radioterapia: czy i jak bezpiecznie?
4. Model opieki kardiologicznej nad pacjentem onkologicznym – czego możemy się spodziewać?
1. Stratyfikacja ryzyka - co nowego?
2. Pierwotne zespoły arytmiczne – pułapki diagnostyczne
3. Bezobjawowa preekscytacja w EKG
4. Zapalenie mięśnia sercowego
Kiedy, u kogo i dlaczego zastosuję:
- provisional T-stenting
- TAP
- cullote
- DK crush

LIVE CASE
1. Wyklad honorowy: Dwupłatkowa zastawka aortalna – wyzwaniem diagnostycznym u chorych w każdym wieku
2. Czy aktualne wytyczne (ESC/AHA/EACVI) zmieniły postępowanie u chorych z dwupłatkową zastawką aortalną
3. Możliwości leczenia zabiegowego
- opinia kardiologa
- opinia kardiochirurga

ECHO–LIVE CASE
AR – TTE
15:45–17:15
Co nowego w ostatnich wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego?Kardiologia a seks – interdyscyplinarne rozumienie seksualnościOmdlenia od A do Z w świetle najnowszych wytycznychCTO – czy strach ma wielkie oczy?Stenoza zastawki aortalnej
  
1. Zawał serca z uniesieniem odcinka ST – mało zmian, ale ważne
2. Leczenie przeciwpłytkowe i przeciwkrzepliwe – nowe algorytmy rozwiązujące stare problemy
3. Wady zastawkowe – gdzie postęp?
4. Choroby tętnic obwodowych – co ważne dla kardiologa?
1. Chory kardiologiczny z problemem seksuologicznym - kierunki i metody leczenia
2. Zdrowie seksualne kobiet w okresie okołomenopauzalnym
3. Zachowania seksualne zagrażające życiu i zdrowiu
4. Hormonalne uwarunkowania seksualności a wpływ na układ krążenia
1. Utrata przytomnści, omdlenie, nagłe zatrzymanie krążenia – jak zróżnicować?
2. ABC diagnostyki w poradni i na oddziale
3. Jest diagnoza, ale jak leczyć? – nowe opcje
4. Osoby starsze – odmienności w strategii postępowania
1. Kwalifikacja, dostęp, cewniki, prowadniki
2. Techniki rekanalizacji – kiedy, komu, jak?:
- antegrade
- retrograde
3. Odmienność powikłań - jak zapobiegać, jak leczyć?

LIVE IN A BOX
1. Czy aktualne wytyczne (ESC/AHA/EACVI) zmieniły postępowanie w stenozie zastawki aortalnej?
2. Pacjent z paradoksalną niskogradientową stenozą zastawki aortalnej – trudne decyzje
3. Wysokogradientowa stenoza zastawki aortalnej z upośledzoną funkcją skurczową lewej komory przed i po leczeniu operacyjnym

ECHO–LIVE CASE
AS – TTE + DSE
17:45–19:15
Leczenie przeciwkrzepliwe – „szara strefa” wytycznychTętnicze nadciśnienie płucne - problemy w codziennej praktyceElektrofizjologia dla NIE-elektrofizjologa – co wiedzieć powinniśmy?Powikłania w pracowni hemodynamiki - jak unikać, jak leczyć?Kardiomiopatia przerostowa
 
1. Jak postępować w nawracających epizodach zakrzepowo-zatorowych?
2. Kiedy i jak rozpoczynać leczenie przeciwkrzepliwe po epizodzie krwawienia?
3. Terapia pomostowa – czy nadal potrzebna w 2018 roku?
4. Dodatkowa profilaktyka niekorzystnych zdarzeń sercowo-naczyniowych u chorych z rytmem zatokowym
1. Kiedy podejrzewać i jak zdiagnozować tętnicze nadciśnienie płucne?
2. Zasady leczenia i postępowania
3. Od teorii do praktyki- forum przypadków
- pacjent z PAH i dysfunkcją wątroby i przekrwieniem jelit
- pacjentka z PAH w ciąży
- pacjent z PAH wymagający operacji
1. Migotanie i trzepotanie przedsionków – najczęstszy problem arytmiczny w codziennej praktyce lekarskiej
2. Częstoskurcz z nawrotny z łącza przedsionkowo-komorowego – co powinniśmy zaproponować choremu?
3. Zespół preekscytacji – ciekawe przypadki oczami lekarza praktyka
4. Komorowe zaburzenia rytmu – narastający problem
1. Zgubione – znalezione – jak sobie radzić?
2. Rozwarstwione – naprawione – jak sobie radzić?
3. Perforacja – jak sobie radzić?
4. TAVI: „prosty” zabieg – poważne powikłania
5. Zamknięcie uszka lewego przedsionka – zagrożenie czyha na każdym kroku
1. Przerost mięśnia lewej komory – czy to już kardiomiopatia?
2. Znaczenie badania obciążającego w kardiomiopatii przerostowej
3. Czy współistniejąca z kardiomiopatią przerostową niedomykalność zastawki mitralnej zmienia scenariusz diagnostyczno-terapeutyczny?

ECHO–LIVE CASE
HOCM – TTE + ECHO-ergometr

PIĄTEK (8 czerwca)
XXV Międzynarodowa Konferencja Kardiologiczna
Pod patronatem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
XIX Warsztaty Kardiologii Interwencyjnej
Pod patronatem Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK
Interwencje wysokiego ryzyka
II Warsztaty Echokardiografii Transmisje ECHO–LIVE
Pod patronatem Sekcji Echokardiografii PTK
9:00–10:30
Problemy intensywnej terapii kardiologicznejABC Niewydolności sercaEkstrasystolia komorowa niejedno ma imięCewnikowanie prawego serca i biopsja sercaFunkcjonalna niedomykalność zastawki trójdzielnej
 
1. Przedszpitalne zatrzymanie krążenia – czy to problem tylko kardiologa?
2. Powikłania krwotoczne u chorych wymagających leczenia przeciwzakrzepowego
3. Zakażenia wewnątrzszpitalne na Oddziale Intensywnej Terapii Kardiologicznej - jak zapobiegać i jak leczyć?
4. Leczenie nerkozastępcze – kiedy skuteczne?
1. Patofizjologia niewydolności serca - musisz to znać, aby skutecznie leczyć
2. Dlaczego intensywne leczenie diuretyczne może powodować zmniejszenie diurezy, a nie redukcję obrzęków?
3. Dopamina, dobutamina, noradrenalina, nitrogliceryna – praktyczny przewodnik sterowania rzutem serca i oporem naczyniowym
4. Terminalna niewydolność serca, starość i zespół kruchości – czy leczymy uporczywie?
1. Strukturalnie zdrowe serce
2. Kardiomiopatia niedokrwienna
3. Kardiomiopatia rozstrzeniowa/pozapalna
4. Kardiomiopatia przerostowa
1. Wskazania, dostęp, interpretacja pomiarów w krążeniu płucnym
2. Biopsja prawo- i lewokomorowa – wskazania, technika, odmienności
3. Angiografia płucna – technika i interpretacja

LIVE CASE
1. Niedomykalność zastawki trójdzielnej w przebiegu schorzeń serca lewego
2. Niedomykalność zastawki trójdzielnej indukowana elektrodą

ECHO–LIVE CASE
TR – TTE
11:00–12:30
Miejsce pielęgniarki w kompleksowej opiece nad pacjentem Z jakim EKG nie wypuszczę pacjenta z gabinetu? Leczenie przeciwpłytkowe – w poszukiwaniu równowagi między zakrzepicą a krwawieniem Czy nowe technologie rozwiązują stare problemy? Tętnicze i zakrzepowo-zatorowe nadciśnienie płucne – jak różnicować?
 
 Forum przypadków klinicznych1. Jak wybrać optymalny czas trwania podwójnej terapii przeciwpłytkowej?
2. Zamiana inhibitora P2Y12 po ostrym zespole wieńcowym – korzyści kliniczne - mit czy rzeczywistość?
3. Potrójna terapia przeciwzakrzepowa – czy nadal potrzebujemy aspiryny w 2018 roku?
4. Postępowanie u pacjentów stosujących podwójną terapię przeciwpłytkową, wymagających pilnych/planowych zabiegów
5. Konieczność stosowania leków przeciwzakrzepowych w małopłytkowości – punkt widzenia hematologa
1. Cewniki balonowe – klucz do udanej interwencji
2. Stenty – ewolucja zamiast rewolucji
3. TAVI – w czym konieczny jest postęp?
4. Zamykanie uszka lewego przedsionka – jak zwiększyć skuteczność?
5. Niedomykalność zastawki mitralnej – dostępne systemy

LIVE CASE
1. Echokardiografia w tętniczym nadciśnieniu płucnym
2. Echokardiografia w zakrzepowo-zatorowym nadciśnieniu płucnym
3. Ocena echokardiograficzna chorego z nadciśnieniem płucnym po transplanatcji płuc i zabiegu trombendarterekotomii płucnej

ECHO–LIVE CASE
iPAH – TTE
CTEPH – TTE
12:45–13:30
SESJA SATELITARNASESJA SATELITARNASESJA SATELITARNASESJA SATELITARNASESJA SATELITARNA
13:45–15:15
Wszczepienie urządzeń defibrylujących – początek trudnej drogi?Trudny pacjent z hiperlipidemią – obraz po nowych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Polskiego Towarzystwa LipidologicznegoKobieta w ciąży - podwójna radość czy podwójne zmartwienie?Tu hemo... mamy problem...Echokardiografia nagłych stanów kardiologicznych – forum przypadków
   
1. Chory wymaga rezonansu magnetycznego – jak bezpiecznie wykonać?
2. Odelektrodowe zapalenie wsierdzia – jak uniknąć, jak leczyć?
3. Radioterapia po wszczepieniu – narastający problem, jak postępować?
4. Urządzenia wszczepialne w schyłkowym okresie życia – trudne dylematy, trudne pytania
1. Ryzyko sercowo-naczyniowe – jak skutecznie ocenić w codziennej praktyce?
2. Trudny pacjent z zaburzeniami lipidowymi – jak osiągnąć wartości docelowe?
3. Miejsce polypill – czy rozwiąże złożone problemy chorych?
4. Inhibitory PCSK9 – rzeczywisty przełom? Jakie ograniczenia?
1. Ciąża u chorej z wrodzoną wadą serca
2. Powikłania zatorowo-zakrzepowe u ciężarnej
3. Zaburzenia rytmu serca – czy strach ma wielkie oczy?
4. Niewydolność serca u kobiety ciężarnej
1. Spazm tętnicy promieniowej – jak skończyć zabieg?
2. Nie mogę wprowadzić stentu – jak zwiększyć wsparcie?
3. Nie mogę wyciągnąć prowadnika, balonu, stentu – co zrobić?
4. PCI w tętniaku tętnicy wieńcowej – jak postępować?
1. VSD pozawałowe
2. Zespół aortalny
3. Ostra niedomykalność mitralna
4. Ostra niedomykalność aortalna
5. Tętniak rzekomy lewej komory
6. Kardiomiopatia połogowa
Program

Korzystając ze strony Międzynarodowa Konferencja kardiologiczna wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki oraz zgodnie z polityką dotyczącą plików cookies